Telefonrådgivning:010-175 50 56 Mail:radgivning@demensforbundet.se

Demensomsorg för invandrare

Nordens Välfärdscenter har tagit fram en skrift med rubriken ”Demensomsorg för invandrare”.

Skriften riktar sig till den som är verksam inom demensomsorg i ett nordiskt land, och dagligen möter personer med invandrarbakgrund.

Länk till skriften att läsa online

Länk till skriften som PDF

Källa: Nordens välfärdscenter

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
Mail: radgivning@demensforbundet.se