Telefonrådgivning0485 - 375 75

Demensomsorg för invandrare

Nordens Välfärdscenter har tagit fram en skrift med rubriken ”Demensomsorg för invandrare”.

Skriften riktar sig till den som är verksam inom demensomsorg i ett nordiskt land, och dagligen möter personer med invandrarbakgrund.

Länk till skriften att läsa online

Länk till skriften som PDF

Källa: Nordens välfärdscenter

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75