Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Demensförbundet: ”Yngre demenssjuka ska ha personlig assistans”

Den som är demenssjuk och under 65 år omfattas av LSS-lagen som bland annat styr vilken typ av hjälp du har rätt till. Men lagen tolkas olika av landets kommuner och det får stora konsekvenser för den sjuka och dess anhöriga, menar Carina Lindegren vid Demensförbundet.

SVT Nyheter Dalarna har träffat 52-åriga Nils Turney i Borlänge som varit tvungen att flytta runt mellan olika boenden, något som ska ha försämrat hans demens. En situation som tyvärr inte är ovanlig just när det gäller yngre med demensdiagnos, enligt Demensförbundet:

– De yngre och demenssjuka hamnar i många fall mellan stolarna på grund av att det är luckor i LSS-lagen. Det gör att olika kommuner tolkar lagen olika och när människor ringer till oss med frågor kan vi aldrig svara på vad som generellt gäller, säger Carina Lindegren som är vice ordförande i Demensförbundet.

Men Pernilla Söderlund som är sektorchef i Borlänge kommun håller inte med.

– Jag tycker att LSS är väldigt solklar, både i de insatser som finns och de målgrupper som kan söka insatser enligt lagen.

Läs hela artikel

Källa: SVT Nyheter Dalarna


Demensförbundet har över 10 000 medlemmar i 110 lokala föreningar som jobbar för att utveckla vården och omsorgen i hela landet. Vår organisation är öppen för alla – demenssjuka, närstående eller vem som helst som vill vara med och bidra till ett demensvänligt samhälle – välkommen du också!
Läs mer >>

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se