Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Demensförbundet: Stoppa ovaccinerad hemtjänstpersonal

Ett antal svenska kommuner är på väg att införa krav på intyg om att man är vaccinerad mot covid-19 för att få anställning inom äldreomsorgen och hemtjänsten. Demensförbundets vice ordförande Carina Lindegren kräver nu att man går ett steg längre och stoppar all ovaccinerad personal från att ha kontakt med de äldre och sjuka. ”Det är inte rimligt att riskera livet och hälsan hos de svagaste för att personalen inte vill ta sin spruta”, säger hon.

Demensförbundets Carina Lindegren. Foto: Maria Johansson, Piteå-Tidningen.

Carina Lindegren är sjuksköterska och har jobbat med demensvårdsutveckling inom äldreomsorgen i 40 år. Hon har reagerat starkt mot att ovaccinerad personal tillåts ha kontakt med omsorgstagarna. 

– Det är ju inte klokt som det ser ut på de flesta håll i landet. Vill man inte vaccinera sig så ska man inte jobba med äldre och sjuka. Då finns det andra arbetsuppgifter man kan hålla på med som inte är vårdnära, som administrativt arbete eller att städa, diska och tvätta. 

Göteborg och Kalmar är två svenska kommuner där man är på väg att införa krav på vaccinationsintyg för nyanställda inom hemtjänsten och äldrevården. Carina Lindegren menar att det borde gälla all personal.

– I Göteborg hänvisar de ansvariga att krav på intyg från de redan anställda skulle strida mot grundlagens skydd mot den kroppsliga integriteten. Det finns goda skäl att ifrågasätta den tolkningen när det gäller vården och omsorgen, och vad jag erfar har frågan inte prövats rättsligt.

Carina Lindegren pekar på att det samtidigt finns kommuner, exempelvis Arjeplog, Hylte och Uppsala samt Region Stockholm, där man förflyttar eller omplacerar personal som inte vill vaccinera sig. Hon hoppas att fler kommuner och regioner väljer samma väg och låter patientsäkerheten väga tyngst. 

– Hemtjänsten och äldrevården är till för de äldre och sjuka, inte tvärtom. Det är ett rimligt krav att de som har i uppgift att hjälpa och vårda människor har vidtagit alla åtgärder för att förhindra spridning av smitta, säger Carina Lindegren.


Demensförbundet har över 10 000 medlemmar i 110 lokala föreningar som jobbar för att utveckla vården och omsorgen i hela landet. Vår organisation är öppen för alla – demenssjuka, närstående eller vem som helst som vill vara med och bidra till ett demensvänligt samhälle – välkommen du också!
Läs mer >>

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se