Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Demensförbundet medverkade vid Alzheimer Europe Conference i Bukarest

17–19 oktober deltog Demensförbundets ordförande Liselotte Björk samt styrelseledamot Noomi Hertzberg-Öberg vid Alzheimer Europe Conference i Bukarest.

Alzheimer Europe är en europeisk organisation vars uppdrag är att förändra uppfattningar, policy och praxis, för att förbättra livet för människor som fått en demenssjukdom och deras anhöriga.

Organisationen Alzheimer Europe består av 35 medlemmar från 32 olika länder där Demensförbundet är medlem sedan 1991.

Personer som själva har en demensdiagnos är en viktig och självklar del i organisationen. De har en egen arbetsgrupp som träffas regelbundet och lyfter fram erfarenheter som sedan förs fram till Alzheimer Europe att uppmärksamma och jobba vidare med. Detsamma gäller anhöriga till personer med demenssjukdom. Detta gör att organisationen, tillsammans med professionen, har en bred källa av kunskap och erfarenheter.

Alzheimer Europe arrangerar en kongress varje år där medlemsländerna träffas för att ta del av ny forskning och olika demensprojekt som pågår runt om i Europa. Årets tema på konferensen var ”Bygga broar”. Vi kunde konstatera att vi i flera länder har liknande utmaningar med att bryta stigma kring demenssjukdomar och se till att vård och stöd blir bra för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Mycket görs och mer finns att göra.

Det var intensiva dagar med föreläsningar, kontakter och samtal om samarbeten för att fortsätta bygga broar för ett demensvänligt samhälle i Europa. Nästa konferens som Alzheimer Europe kommer att arrangera blir 2023 och värd blir Finland och Helsingfors.

Liselotte Björk och Noomi Hertzberg-Öberg, Demensförbundet

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se