Telefonrådgivning:
010-175 50 56
(mån-fre 10-20, lör 10-12)

Demensförbundet ger råd till Socialstyrelsen om besök på äldreboenden

Socialstyrelsen fick i förra veckan i uppdrag av regeringen att utveckla stödet för undantag från besöksförbudet på landets äldreboenden. Demensförbundet har samlat tips och erfarenheter från sina 120 föreningar och 10.400 medlemmar runt om i landet i syfte bidra med inspiration och idéer. ”Så länge den goda viljan finns, så finns det alltid möjligheter för nära och kära att träffas på ett säkert sätt”, säger Carina Lindegren, vice ordförande i Demensförbundet.

Regeringen beslutade den 15 juni om en förlängning av besöksförbudet på landets äldreboenden med anledning av coronaviruset. Förbudet sträcker sig fram till den 31 augusti. Demensförbundet har tidigare kritiserat förbudet med motiveringen att besöken borde kunna tillåtas med samma strikta säkerhetskrav på de anhöriga som på personalen.  

Samtidigt har regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att utveckla stödet för hur bedömningen av undantag kan göras från förbudet mot besök. Här vill Demensförbundet bidra med värdefulla erfarenheter från sina över 10.400 medlemmar.

– Våra medlemmar finns i hela landet och lever mitt i krisen. Vi har många skräckexempel när vården och omsorgen inte alls fungerar, men också massor av positiva erfarenheter som vi vill dela med oss av, säger Carina Lindegren, vice ordförande i Demensförbundet.

Carina Lindegren ger exempel där personalen tillsatt en besöksvärdinna som organiserar möten efter de boendes personliga behov. De anhöriga informeras och får hjälp att använda skyddsutrustning.

Svårigheterna att kommunicera bakom en plexiglasskiva har kunnat lösas med telefoner och högtalare. Bord kan dukas upp på var sin sida för att ge möjlighet att sitta nära och fika. En tältduk skärmar av och skyddar för väder och vind. Personliga föremål som en nytvättad tröja med doft av den anhörigas parfym kan underlätta minnet eller favoritmusiken som strömmar ur högtalaren. 

Samtidigt råder det fortfarande stor osäkerhet om vilka regler som faktisk gäller, berättar Carina Lindegren.

– Det är tydligt att besöksförbudet tolkas olika i kommunerna. Nu är det viktigt att Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen kommer överens och går ut med tydliga regler om vad det innebär i praktiken, annars lär förvirringen och frustrationen bara öka.

Demensförbundet har under tisdagen haft möte med Socialstyrelsen för att framföra synpunkter och bidra med sina erfarenheter i samband med myndighetens uppdrag att ta fram en nationell anhörigstrategi.

– Det har varit mycket givande samtal. Jag tror att vi kan göra mycket för att underlätta kontakten mellan de boende och de anhöriga även i denna svåra tid. Det enda som krävs är lite fantasi och god vilja, säger Carina Lindegren.

Fem tips som underlättar kontakten under besöksförbudet

  • Utse en särskild besöksvärd

Ge någon i personalen i uppgift att arrangera mötena och förbereda både anhöriga och boende med aktuell information.

  • Var lyhörd

Vissa boende och anhöriga behöver aktivt stöd och närvaro från personalen, andra mår bättre av att få vara ifred. 

  • Använd fantasin

Det fysiska avståndet kan kompenseras med dofter, smaker och tekniska hjälpmedel. Om den anhöriga vill hålla någon handen kanske någon i personalen kan fungera som subsititut?

  • Ge valmöjligheter

Att träffas bakom plexiglas fungerar inte för alla. Kanske en promenad eller ett möte på varsin sida om ett stort trädgårdsbord är ett bättre alternativ?

  • Informera och håll kontakten med anhöriga

Brist på information skapar förvirring och sprider rädsla och oro. Berätta vad som händer och var tydlig med vad som gäller.  

Kontakt:

Carina Lindegren, vice ordförande Demensförbundet
Tel: 070-5662552 E-post: carina.lindegren@demensforbundet.se

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se