Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Demensförbundet frågar ut riksdagspartierna

När pandemin härjade som värst ville alla prata om vården och äldreomsorgen. Äntligen uppmärksammades den låga bemanningen och bristen på utbildad personal – allvarliga problem som Demensförbundet länge varnat för.

Valfrågor 2022

Inför riksdagsvalet 11 september har det därför varit intressant att titta på vad de politiska partierna faktiskt vill göra. Hur ska problemen i vården och omsorgen lösas, och hur vill de förbättra möjligheterna för människor med kognitiv svikt och deras anhöriga att leva ett bra och fungerande liv?

Svaren från riksdagspartierna och Demensförbundets kommentarer kan ni läsa om i PDF:en här nedan. Vi kan konstatera att ambitionerna från politikerna är fortsatt höga, men att de konkreta förslagen ännu är få.

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se