Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Demensförbundet: Det ska inte spela någon roll vart du bor för att få personlig assistans

Möjligheten att få personlig assistans för en demenssjuk person under 65 år skiljer mycket beroende på vilken kommun personen bor i. Dessutom finns det kommuner som förhalar beslut om LSS för demenssjuka till att de fyller 65 på grund av ekonomiska skäl, menar Carina Lindegren från Demensförbundet.

– Det finns luckor i LSS som gör att lagen kan tolkas på olika sätt. Vi tycket det är förskräckligt. Det ska inte spela någon roll vart du bor för att få personlig assistans, säger Carina Lindegren.

För att kunna beviljas personlig assistans får en person inte ha fyllt 65 år vid ansökningstillfället. Demensförbundet vet inte hur många personer med demenssjukdom som är under 65 år och därmed kan ha rätt till personlig assistans. Carina Lindegren menar att mörkertalet är stort och att antalet yngre med demenssjukdom ökar. Frågan har också blivit allt viktigare för Demensförbundet.

– Vi har vetat om att LSS har varit ett stort problem, men det har aldrig varit så tydligt som det är nu under pandemin, Nu har vi verkligen fått se hur svårt det är för anhöriga att brottas mot kommunen och få LSS, säger hon. Demensförbundet planerar att få till stånd ett möte med socialminister Lena Hallengren med målet att lagen måste ses över.

Källa: Assistans för dig

Läs hela nyheten


Demensförbundet har över 10 000 medlemmar i 110 lokala föreningar som jobbar för att utveckla vården och omsorgen i hela landet. Vår organisation är öppen för alla – demenssjuka, närstående eller vem som helst som vill vara med och bidra till ett demensvänligt samhälle – välkommen du också!
Läs mer >>

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se