Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Debatt: Dubbelmoralen regerar på Socialstyrelsen

Måns Hagbergs felsökningsguide för svensk äldrevård.

Arkitekten och samhällsplaneraren Måns Hagberg har skrivit ett debattinlägg i tidningen Folkbladet där han pekar på vad han tycker har gått fel inom äldreomsorgen under coronakrisen. Åsikterna i debattinlägget är Måns egna. Demensförbundet stöttar dem fullt ut.

Nu har Sverige fler Coronadöda i förhållande till invånarantalet än alla länder utom fem.Äldreboendena skulle få särskilt skydd. Men det är där de flesta dött. Var finns felen?

1. Svenska värderingar. En vårdanställd sa till mig: Här i Sverige pratar man så fint om att ta hand om de äldre. I verkligheten struntar svenskarna i gamla människor.  Forskningen instämmer. ”World Values Survey” redovisar forskning om världens värderingar.  Sverige är tidvis världens modernaste land. Samtidigt ligger Sverige i botten då det gäller aktning för de äldre.

2. Grundlagen. Regeringsformen anger att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Alldeles utmärkt. Men då det kommer till tillämpningen skevar det betänkligt. 

3. Att jobba på ett vårdboende är svårare än det mesta. En sjuksköterska sa mig att jobbet på operation var lätt. Patienten var ju sövd. Det vara bara att göra som doktorn sa. Vakna patienter vägrade ibland lyda syster. Det fick de ta eget ansvar för. Men då en demenssjuk vägrar ska personalen lösa problemen. I praktiken utan stöd.

Socialstyrelsen och tillsynsmyndigheten IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg, har välmenande men ack så verklighetsfrämmande anvisningar. Tydliga då det gäller vad personalen inte får göra, desto vagare då det gäller metoderna. Dubbelmoralen regerar.  ”Frihet” gäller även demenssjuka som inte kan klara sig själva och bara vill bort. De kollar alla dörrar. Kodlås är förbjudna, även nu under coronapandemin. Socialstyrelsen har inte beskrivit hur boendena ska lösa problemet. Alla har kodlås. IVO gör inget. Dubbelmoralen regerar. 

Klyvningen mellan den socialt motiverade vården och den medicinska är värst. Andra svenskar kan tjata sig till ett besök på sin vårdcentral eller ringa 112. Till boendena är en liten, liten resurs allokerad. Doktorn ”rondar” vid datorn i stället för att jobba på plats.

Var och en som tas in till ett boende borde få en så kallad SIP, en Samordnad Individuell Plan, som täcker både vardaglig tillsyn och medicinsk vård. Socialstyrelsen mumlar om att så borde det vara, men kräver det inte. ”Värdighet” har sen länge ställts på undantag.

4. Ädelreformen. 1967 avled min djupt avhållna farmor i hög ålder på sitt äldreboende. Hon fick vård på sitt rum in i det sista. Två stora syrgastuber stod på plats redo att användas vid behov.  Den 1 januari 1992 genomfördes Ädelreformen i Sverige. Kommunerna övertog äldreomsorgen från landstingen. De hade styrt verksamheterna med läkare och sjuksköterskor på plats. Kommunerna övertog verksamheterna men inte doktorerna.  Nu ger äldreboendena inte den vård min farmor fick. 2020 saknas syrgas åt de äldre. Det behövs en reform uppifrån och ner för att rätta till sådana brister.  

5. Privatiseringarna. Jag har frågat folk som jobbat i landsting, kommunalt och i privatägda boenden. Svaren har varit samstämmiga. Det finns fördelar och nackdelar. Aktiebolag ska ju gå med vinst, men kan i gengäld ha kortare beslutsvägar och mindre byråkrati.  Det gäller att ställa rätt krav på utförarna och verkligen följa upp. Det kan vara svårare än att ha verksamheterna i egen regi. Men med rätt krav och rätt uppföljning effektivt. Enligt min mening borde också stiftelser och bolag utan vinstsyfte främjas på ett helt annat sätt än vad Sverige gjort.

6. Folkhälsomyndigheten. Nu pekar några på Folkhälsomyndigheten med Anders Tegnell som ansvarig expert som skyldig. Fel pekat. Myndigheten ser efter bästa förmåga till folkhälsan, men basar inte över äldrevården. 

7. Hur lösa problemen? 

Socialstyrelsen behöver ett nytt uppdrag. Myndighetens anvisningar behöver bli konkreta och möjliga att leva upp till. Det uppdraget måste följas upp, annars rinner det ut i sanden. 

Inom äldreomsorgen finns många fina människor som jobbar för att göra sina medmänniskors sista år så bra som möjligt. Men hela sektorn behöver professionaliseras. Högra handen måste jobba tillsammans med vänstra handen. Glappet mellan sjukvård och äldreomsorg måste tätas till. Revirgränserna överbryggas.

Det kan behövas någon justering i lagstiftningen, men i första hand ledarskap på de högsta nivåerna. 

Blir det för dyrt? Ändra i så fall grundlagen. Ta bort respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Skriv respekt för unga människors lika värde och för yngre människors frihet och värdighet.

Måns Hagberg Arkitekt och samhällsplanerare

Källa: Folkbladet

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se