Telefonrådgivning:
010-175 50 56

”Coronakrisen synliggör ovärdig syn på ålderdom”

DN debatt tar idag upp situationen inom äldreomsorgen och konsekvenserna av den nedrustning som Demensförbundet varnat för under många år. Vi måste hantera situationen idag på bästa sätt och lära inför framtiden. Det behövs bland annat bättre arbetsvillkor, bättre löner och personal med rätt kompetens samt närvarande chefer för att detta aldrig ska hända igen!

Karin M Ekström och Johan Löfqvist: Äldre måste ses som subjekt med mänskliga behov och inte som objekt som bara matas och förvaras. 

Äldreomsorgen har varit försummad under en längre tid, men covid-19-pandemin gör att det inte längre går att blunda för hur illa det faktiskt är. 

Under flera år har vi baserat på egna och andras erfarenheter och genom media kunnat konstatera att äldreomsorgen, inklusive äldrevården, inte fungerar optimalt i Sverige.

Covid-19-krisen har ytterligare förstärkt denna bild och gjort att det inte längre är möjligt för ansvariga att köra huvudet i sanden och låtsas som ingenting. Alltför många äldre har smittats trots att Folkhälsomyndigheten och regeringen från första stund sa att de skulle skyddas.

Läs hela debattinlägget

Källa: Dagens Nyheter

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se