Telefonrådgivning:
010-175 50 56

”Alzheimers sjukdom – ingen tid att förlora”

Om samtalet

Det är långt kvar till en jämlik hälso- och sjukvård för personer som drabbats av Alzheimers sjukdom och utmaningarna för hälso- och sjukvården är många.

Förra året fick Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett underlag till en utvecklad nationell demensstrategi, som inte bara ska innefatta omsorgen utan även hälso- och sjukvården.

  • Vilka är de viktiga delarna i en utvecklad demensstrategi?
  • Hur säkerställer vi att personer som drabbats av demenssjukdom får en tidig diagnos och en jämlik vård och behandling över hela landet?
  • När får vi en nationell plan för vården av personer med Alzheimers sjukdom?

Det är några utav de viktiga och angelägna frågor som kommer att tas upp under samtalet.

Inbjudna gäster

Frida Nobel, läkare, geriatriker, medicinalråd och ansvarig för Socialstyrelsens arbete med demensstrategin i Sverige

Irene Svenonius (M), oppositionsregionråd och anhörig

Lisa Bjartmar, neurolog och överläkare vid Minneskliniken på Skånes universitetssjukhus

Liselotte Björk, ordförande i Demensförbundet

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society Company

Anmälan

Kostnadsfritt deltagande. Delta på plats eller digitalt. Anmälan via länken: Kommande evenemang (folkhalsodalen.se)

Om Folkhälsodalen

Folkhälsodalen är mötesplatsen för politiker, profession, patienter, industri och andra som vill diskutera utmaningar och hitta nya lösningar, www.folkhalsodalen.se

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se