Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Äldreomsorgslyftet: 10 000 nya tillsvidareanställningar på heltid i äldreomsorgen

Socialstyrelsen får i uppdrag att under 2020 betala ut 462 miljoner kronor i statsbidrag till kommuner som en del av satsningen Äldreomsorgslyftet.

Pengarna ska göra det möjligt för anställda inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre att kunna utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid.

SKR och Kommunal har kompletterat regeringens satsning med en överenskommelse om att alla som deltar i Äldreomsorgslyftet erbjuds en fast anställning på heltid. Tillsammans bedöms satsningen komma att ge 10 000 heltidstjänster.

Läs hela pressmeddelandet

Källa: Regeringskansliet

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se