Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Äldreomsorgslag ska ge bättre förutsättningar för äldreomsorgen

I december kom Coronakommissionen med sitt delbetänkande som pekade på stora brister inom äldreomsorgen, brister som varit kända långt innan pandemin slog till. Nu har regeringen utsett en utredare som ska föreslå en äldreomsorgslag med syftet att långsiktigt stärka förutsättningarna för äldreomsorgen samt tydliggöra dess uppdrag och innehåll.

– Svensk äldreomsorg ska vara trygg. Med en äldreomsorgslag blir det tydligare vad kommunerna och verksamheterna ska leva upp till. Utredningen ska också lämna förslag som stärker tillgången till medicinsk kompetens, säger socialminister Lena Hallengren.

Som utredare har regeringen utsett Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell som ska redovisa uppdraget senast den 30 juni 2022.

Läs hela pressmeddelandet

Källa: Regeringskansliet/Socialdepartementet

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se