Telefonrådgivning:
010-175 50 56

12 steg för ett demensvänligt Sverige

Coronakrisen har blottlagt stora brister i vården och omsorgen 
för alla människor som lever med demens. Idag på 
Internationella Alzheimerdagen den 21 september presenterar 
Demensförbundet ett nytt program för ett demensvänligt 
Sverige.

12 steg

Länge var det få politiker och journalister som lyssnade på oss inom Demensförbundet när vi försökte uppmärksamma bristerna i den svenska äldrevården. Nu är det många som vill vara med och diskutera vad vi kan göra för att förbättra livet och vardagen för de boende på landets äldreboenden och inom hemtjänsten, varav cirka nio av tio har en demenssjukdom.

Detta nyvaknade intresse är förstås mycket lovande. Som en av Sveriges största patient och anhörigorganisationer får vi ofta höra skräckhistorier från våra mer än 10 000 medlemmar runt om i landet. Men vi ser även många exempel på verksamheter som fungerar bra. På många håll är svensk äldrevård ett föredöme som vi har all anledning att vara stolta över.

Vi tror att nyckeln till ett demensvänligt samhälle är att vi lär och inspireras av dessa exempel och jobbar mer tillsammans – vårdgivare, beslutsfattare, forskare, allmänhet och inte minst alla vi som lever med en demenssjukdom.

Idag den 21 september på Internationella Alzheimerdagen presenterar Demensförbundet ett nytt program med tolv punkter för ett demensvänligt Sverige: Läs mer om programmet här.

Pär Rahmström, ordförande Demensförbundet

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se