Telefonrådgivning:
010-175 50 56
(mån-fre 10-20, lör 10-12)

Nordens demensorganisationer samlades för samverkanskonferens i Stockholm

Den 8–9 maj stod Demensförbundet som värd för det Nordiska Mötet i Stockholm. Under två dagar träffades organisationer från Norge, Danmark, Finland, Åland, Färöarna, Island och Sverige för informationsutbyte gällande frågor som rör personer med demenssjukdom och deras anhöriga. 

Det Nordiska Mötet är en årlig konferens där demensorganisationerna i Norden träffas för att inspireras, nätverka och lära av varandra. I år var det Demensförbundets och Stockholms tur att arrangera eventet efter att ha tagit över stafettpinnen från Nasjonalforeningen i Oslo.

Tema för årets konferens var ”Ett demensvänligt samhälle för yngre personer med demenssjukdom”. En grupp som är viktig att lyfta fram då de är extra utsatta i samhället. De befinner sig mitt i livet, med jobb och barn då de får sin diagnos och faller alltför ofta mellan stolarna när de är i som störst behov av stöd och hjälp.

Konferensen belyste hur det ser ut idag, vilket stöd främst unga med demenssjukdom och deras anhöriga får, vilket stöd de borde få och har rätt till, samt de utmaningar som finns inom de olika länderna. Detta kopplat till hur länderna efterlever FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Förutom att nätverka och utbyta erfarenheter fick deltagarna under de här två dagarna lyssna till personliga berättelser om hur det är att leva med en demenssjukdom/kognitiv sjukdom och hur det är att vara ung anhörig. H.M. Drottning Silvia, som själv har ett stort engagemang för demensfrågor, medverkade den andra dagen av konferensen. Drottningen berättade om sina egna erfarenheter inom demensområdet och fick även ta del av allt det viktiga arbete som görs inom de nordiska länderna.

Demensförbundets ordförande Liselotte Björk tackar Drottning Silvia för hennes medverkan vid Nordiska Mötet den 9 maj.
Nätverk för yngre anhöriga, SNUA.
Maria Cavalli och Anna Nåsby berättar om nätverket för unga anhöriga, SNUA och Alzheimerguiden.
Anna Tenje.
Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje medverkade via länk.
Se Anna Tenjes hälsning till deltagarna.

Demensförbundet har närmare 9 000 medlemmar i cirka 110 lokala föreningar som jobbar för att utveckla vården och omsorgen i hela landet. Vår organisation är öppen för alla – demenssjuka, närstående eller vem som helst som vill vara med och bidra till ett demensvänligt samhälle – välkommen du också!
Läs mer >>

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se