Telefonrådgivning:
010-175 50 56
(mån-fre 10-20, lör 10-12)

Södersjukhuset söker ledamöter till pilotprojekt

Södersjukhuset söker dig som vill vara med i Pilotprojekt patient- och närståenderåd under 2023-02 till 2024-01 med syfte att förbättra och utveckla patient- och närstående samverkan inom sjukhuset.

Bakgrund

Sedan våren 2022 pågår ett sjukhusövergripande projekt ”Ökad patientdelaktighet och inflytande i vård och vårdplanering” som en del i arbetet att möta Patientlagens krav, om att stärka och främja patientens delaktighet. Syfte har varit att skapa förutsättningar för patienter, närstående och patientföreningar till medskapande i utveckling av vård och vårdprocesser på ett strukturellt plan. Under hösten genomfördes ett möte med representanter från flera patientföreningar för att diskutera patientråd som ett verktyg i att öka patientsamverkan samt möjlighet att genomföra en pilot av patientråd. Deltagarna vid mötet var överens om att patientråd kan bidra till ökad samverkan och var positiva till att delta i en pilot av patientråd.

Syfte med Pilotprojekt Patient- och närståenderåd

Södersjukhuset kommer att genomföra ”Pilotprojekt Patient- och närståenderåd” med önskad start i februari 2023 fram till januari 2024.

Pilotprojektets syfte är att testa:

  • patient- och närståenderåd som verktyg för ökad patient- och närstående samverkan
  • inom vilken nivå/grupp på sjukhuset ett patient- och närståenderåd bör finnas
  • framtaget förslag/underlag för patient- och närståenderåd

Anställningsform

Att rekryteras som ledamot till pilotprojektet Patient- och närståenderåd är en form av timanställd med specifikt uppdrag och följer pilotprojektets genomförande dvs tidigast från 2023-02 och dock längst till 2024-01-31.

Ansökan

Vi ser gärna ett personligt brev där du beskriver dina kvalifikationer. Ansökan skicka till Eva Kristensen eva.kristensen@regionstockholm.se senast 2023-01-31.

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se