Telefonrådgivning:
010-175 50 56
(mån-fre 10-20, lör 10-12)

Konferens ”Stöd vid demens och kognitiv svikt”

30 mars 2023


Välkommen till Gothia Kompetens årliga konferens med fokus på bättre stöd till äldre med demenssjukdom och kognitiv svikt

För sjunde året samlar vi några av landets ledande experter inom kognition- och demensområdet, som delar med sig av aktiviteter och metoder som minskar symtomen och höjer livskvaliteten för den äldre och underlättar för personalen.

Du får också ta del av kollegors verksamhetsnära exempel på hur du framgångsrikt kan arbeta för en personcentrerad demensomsorg. Konferensdagen leds av Petra Tegman, som har mångårig erfarenhet av arbete med personer som lider av kognitiv svikt.

På årets konferens lär du dig bland annat mer om:

  • Hur du kan bli bättre på att hantera och bemöta ett aggressivt och hotfullt beteende
  • Tand- och munhälsans roll vid demenssjukdom
  • Viktiga erfarenheter Sveriges första demensby – Månstorps ängar i Vellinge
  • Praktiska verktyg i mötet med den anhörige
  • Hur ett demensteam från start ökar tryggheten hos den som fått en demensdiagnos
  • Den brittiska metoden Music in Mind som handlar om att skapa musik tillsammans i stunden.

Demensförbundets ordförande Liselotte Björk medverkar som föreläsare.

Program och anmälan

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se