Telefonrådgivning:
010-175 50 56
(mån-fre 10-20, lör 10-12)

Alzheimers sjukdom – ingen tid att förlora, Folkhälsodalen

19 mars 2024


Det är långt kvar till en jämlik hälso- och sjukvård för personer som drabbats av Alzheimers sjukdom och utmaningarna för hälso- och sjukvården är många. Förra året fick Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett underlag till en utvecklad nationell demensstrategi, som inte bara ska innefatta omsorgen utan även hälso- och sjukvården.

  • Vilka är de viktiga delarna i en utvecklad demensstrategi
  • Hur säkerställer vi att personer som drabbats av demenssjukdom får en tidig diagnos och en jämlik vård och behandling över hela landet?
  • När får vi en nationell plan för vården av personer med Alzheimers sjukdom?

Det är några utav de viktiga och angelägna frågor som kommer att tas upp under samtalet.

Program och Anmälan: Kommande evenemang (folkhalsodalen.se) Kostnadsfritt deltagande. Delta på plats eller digitalt. Anmälan vi länken.

Om Folkhälsodalen

Folkhälsodalen är mötesplatsen för politiker, profession, patienter, industri och andra som vill diskutera utmaningar och hitta nya lösningar. www.folkhalsodalen.se

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se