Telefonrådgivning:
010-175 50 56
(mån-fre 10-20, lör 10-12)

Inför valet: Hur fungerar det att rösta för en person med demenssjukdom?

Den 11 september går vi till val i vårt land. Att gå och rösta kan ses som en självklarhet för de flesta men kan skapa svårigheter för den som lever med en demenssjukdom.

Rösta i valet 2022

Så här säger Valmyndigheten

En person med demenssjukdom har rösträtt i likhet med övriga som är röstberättigade. Har personen svårt att ta sig till vallokalen kan personen i fråga få hjälp av ambulerande röstmottagare eller ett bud. Kontakta kommunen för att få hjälp av ambulerade röstmottagare eller information om budröstning och material för budröstning.

Hur fungerar det att rösta via bud?

Du kan rösta med bud om du inte kan ta dig till en röstningslokal på grund av

  • ålder
  • sjukdom
  • funktionsnedsättning
  • om du är intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt
  • om du bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan du budrösta med hjälp av lantbrevbäraren.

För att rösta med bud behöver du särskilt material för budröstning, ett bud och ett vittne. Du kan beställa budröstningsmaterialet

  • direkt på val.se
  • via Valupplysningen på telefonnummer 020-825 825 eller
  • hämta materialet från en länsstyrelse eller kommun.

Anhörigas Riksförbund tog inför valet 2018 fram en enkel guide som beskriver de olika stegen vid röstning via bud. Läs mer här.

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se