Telefonrådgivning:
010-175 50 56
(mån-fre 10-20, lör 10-12)

Har du utomeuropeisk bakgrund och vårdar en familjemedlem med demenssjukdom hemma?

Forskargrupp vid Karolinska Institutet vill komma i kontakt med personer som har en utomeuropeisk bakgrund och som vårdar sina familjemedlemmar/anhöriga med demenssjukdom hemma.

Forskargruppen skulle vilja intervjua anhörigvårdare. Vidare har anhöriga som vårdar en person med demenssjukdom i hemmet en möjlighet att delta i ett stödprogram genom en mobil app.

Vill du veta mer om projektet? Kontakta kirsi.tiitinen.mekhail@ki.se alt. 070-2196383.

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se