Telefonrådgivning:
010-175 50 56
(mån-fre 10-20, lör 10-12)

EU-valet 2024: Demensförbundet vill göra demens till en prioriterad EU-fråga

PRESSMEDDELANDE: Inför EU-valet i juni startar Demensförbundet en kampanj med uppmaning till Sveriges EU-parlamentariker att göra demens till en prioriterad fråga. Kampanjen sker i samarbete med Alzheimer Europe och dess medlemsorganisationer i samtliga EU-länder.

Under de senaste åren har ett antal EU-beslutade åtaganden inom demensområdet inte uppfyllts, enligt Alzheimer Europe. Den europeiska organisationen har därför tillsammans med Demensförbundet och övriga medlemsorganisationer initierat en kampanj med målet att demens ska prioriteras som en politisk fråga.

Kampanjen bygger på Helsingforsmanifestet – en lägesbeskrivning när det gäller demens i Europa med specifika krav på EU-kommissionens institutioner och nationella regeringar.

I kampanjen uppmanas samtliga politiker som kandiderar till Europaparlamentet att underteckna ett löfte – ”Dementia Pledge” och lova sitt stöd för prioriteringar av demens inom områdena hälsa, forskning, funktionsrätt och anhörigstöd.

Allmänheten får också möjlighet att skriva på en namnlista för att påverka politikerna och driva på demensfrågan på europeisk nivå.

När kampanjen har avslutats kommer Demensförbundet att följa upp de svenska EUparlamentariker som skrivit under Demenslöftet för att säkerställa att åtagandena omsätts i konkret handling. 

– Det är absolut nödvändigt att beslutsfattare på både europeisk och nationell nivå vidtar åtgärder för att personer med demenssjukdom och deras anhöriga får det stöd de behöver. Det är också viktigt att forskningen får de medel som krävs för att vi ska kunna möta alla de utmaningar som demenssjukdomar innebär för vårt samhälle, säger Liselotte Björk, ordförande i Demensförbundet.

För mer information kontakta: Liselotte Björk, Ordförande Demensförbundet, 079-062 22 71

Via TT: https://via.tt.se/pressmeddelande/3423135/eu-valet-2024-demensforbundet-vill-gora-demens-till-en-prioriterad-eu-fraga?publisherId=3236305&lang=

Fakta: 

Alzheimer Europe är en paraplyorganisation som samlar 41 nationella patient- och anhörigorganisationer från 36 europeiska länder som verkar för att förbättra livet för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. 

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se