Telefonrådgivning:
010-175 50 56
(mån-fre 10-20, lör 10-12)

Demensförbundet: Hopplös situation när banker inte accepterar framtidsfullmakter

Demensförbundet får allt fler samtal från medlemmar om att banker och kommuner inte godkänner framtidsfullmakter, ett avtal som upprättas för att underlätta för anhöriga när en person med demenssjukdom inte längre kan ta egna beslut. ”Detta skapar en hopplös situation för anhöriga som varken kan betala räkningar eller ansöka om plats på ett boende,” säger Carina Lindegren, tillförordnad ordförande i Demensförbundet.

Carina Lindegren
Foto: Maria Johansson/Piteå-Tidningen.

Fem år har nu gått sedan lagen om framtidsfullmakt kom. Tanken var att skapa ett alternativ till det offentliga systemet med god man och förvaltare där man inte behöver vända sig till en domstol eller annan myndighet för att få välja vem som ska företräda en.

Men trots att familjer som lever med demens gör formellt helt rätt och använder korrekta mallar får Demensförbundet in allt fler vittnesmål om att såväl banker som kommuner vägrar att acceptera framtidsfullmakterna.

– Folk ringer och är helt förtvivlade. När de skrev under papperna trodde de att framtiden var säkrad när det gäller alla praktiska frågor, såväl vad gäller ekonomi som andra livsavgörande beslut. Istället har de hamnat i en hopplös situation där de varken kan sköta sin partners bankärenden eller ansöka om en plats på ett boende, säger Carina Lindegren, tillförordnad ordförande i Demensförbundet. 

Hon berättar om en kvinna som ansökte om plats på ett boende i Stockholm, men fick till svar av stadsdelsförvaltningen att ansökan via fullmakt endast kan godtas vid ansökan om insatser som inte bedöms vara av så omvälvande karaktär för den berörda personen, exempelvis hemtjänst, dagverksamhet och korttidsboende.

– Det här är helt oacceptabelt. Det innebär ju en moment 22-situation, där man måste ansöka om boende medan man ännu inte är berättigad till en plats, säger Carina Lindegren.

Inom Svenska Bankföreningen får en bank inte avvisa juridisk korrekta och vidimerade framtidsfullmakter. Samtidigt kräver lagen att banken måste kunna kontrollera att fullmakten inte återkallats och att fullmaktsgivaren har förlorat sin beslutsförmåga, vilket kan vara svårt att kontrollera. För att minska risken för bedrägerier har man nyligen skrivit en hemställan till justitieminister Morgan Johansson med krav på ett digitalt register för fullmakter.

– Vi välkomnar bankföreningens initiativ för att förbättra lagen. Vi har tusentals medlemmar som tecknat fullmakter under de senaste åren och som riskerar att drabbas den dag sjukdomen förvärras. Framtidsfullmakterna är en tickande bomb, säger Carina Lindegren.

Demensförbundet rekommenderar tillsvidare medlemmar och övriga som upprättar en framtidsfullmakt att komplettera fullmakten med en bankfullmakt som finns att ladda ned på Demensförbundets hemsida. 

Kontakt:

Carina Lindegren, tillförordnad ordförande i Demensförbundet 070-566 25 52. 


Demensförbundet har över 10 000 medlemmar i 110 lokala föreningar som jobbar för att utveckla vården och omsorgen i hela landet. Vår organisation är öppen för alla – demenssjuka, närstående eller vem som helst som vill vara med och bidra till ett demensvänligt samhälle – välkommen du också!
Läs mer >>

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se