Telefonrådgivning:
010-175 50 56
(mån-fre 10-20, lör 10-12)

Demensförbundet deltog vid hearing om ny nationell demensstrategi

Förra veckan var Demensförbundet tillsammans med andra intresseorganisationer kallade till en hearing om en utveckling av nationell demensstrategi.

Liselotte Björk, vår förbundsordförande, lyfte bland annat vikten av att direkt efter diagnos få en koordinator som kan ge vägledning och stöd genom sjukdomsförloppet, att anhörigas erfarenhet och kompetens ska tas tillvara i teamarbetet om anhöriga vill och kan, att lyfta och ge stöd i förebyggande hälsa.

Nu ser vi fram emot att strategin kan göra att orden blir till handling i hela landet.

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se