Telefonrådgivning0485 - 375 75

Aktuellt - Demens i media

Läs det senaste om vad som skrivs om demens i media.

Regeringen öppnar för isolering av demenssjuka

Demenssjuka personer med covid-19 isoleras på äldreboenden utan lagstöd. Tunga röster har länge ropat efter en lagändring och nu vill regeringen se över regelverket. ”Frågan om att kunna isolera äldre […]

Läs mer

Ny behandling testas mot Alzheimers sjukdom

Just nu testas en ny behandling mot Alzheimers sjukdom på Akademiska sjukhuset i en så kallad fas 3-studie. Det som testas är en antikropp som tagits fram av forskare vid […]

Läs mer

Utsläpp från trafiken kartläggs

Idag finns det ingen lagstiftning som begränsar utsläpp av nanopartiklar inom EU – trots att de kan vara hälsoskadliga. Nu ska ett forskningsprojekt kartlägga utsläpp från trafiken och rangordna de […]

Läs mer

Rehabilitering i hemmet kan fungera bra för multisjuka äldre efter höftfraktur

Rehabilitering i det egna hemmet kan vara ett bra komplement till geriatrisk vårdavdelning efter en höftfraktur, även för äldre med demenssjukdom. Det visar en ny avhandling från Åsa Karlsson, doktorand […]

Läs mer

Föreläsningsserie om att bli äldre

Forskare och experter från olika discipliner föreläser om åldrande. Bland annat tar man upp den senaste forskningen om alzheimer och andra demenssjukdomar, ensamhet, sex och kärlek och hur man kan […]

Läs mer

Ny studie undersöker samband mellan luftföroreningar och Alzheimers sjukdom

En ny amerikansk studie visar att människor som bor i områden med mer luftföroreningar verkar ha en större benägenhet att ansamla en sorts beläggning i hjärnan – plack – en typ […]

Läs mer

Tidiga tecken på alzheimer hos personer med Downs syndrom

Forskare vid Karolinska Institutet har studerat förekomsten och regionala fördelningen av alzheimer-biomarkörer i hjärnan hos personer med Downs syndrom. Resultaten kan innebära nya möjligheter till såväl tidigare diagnos som förebyggande […]

Läs mer

Nytt projekt om en möjlig framtida behandling av Alzheimers sjukdom

Forskare vid Stockholms universitet ingår i ett nytt projekt om en möjlig behandling av Alzheimers sjukdom. Projektet har beviljats anslag av EU-kommissionen. Projektet handlar om att undersöka en möjlig framtida […]

Läs mer

Lovande alzheimerforskning går in i ny fas

Som ett av fyra svenska universitetssjukhus medverkar Akademiska sjukhuset i den globala CLARITY-studien, där man utvärderar om en monoklonal antikropp, BAN2401, kan bromsa symptom och förändringar i hjärnan. Detta är […]

Läs mer

Demensförbundets telefonrådgivning: ”Vi är glada att isoleringen bryts”

Beskedet att äldreboenden öppnas igen 1 oktober är välkommet. Många anhöriga beskriver en svår tid för både anhöriga och demenssjuka. Birgitta Fernström i Kurravaara är telefonrådgivare för Demensförbundet, hon är en […]

Läs mer
Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75