Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Rapport från symposiet Challenges for implementation of new Alzheimer Disease treatments, 18-19 januari i Stockholm

Läs Svenskt Demenscentrums artikel från symposiet om de nya Alzheimer läkemedlen.

Nya läkemedel i fokus för internationellt möte: Nytt om forskning | Demenscentrum

Källa: Svenskt Demenscentrum

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se