Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Studie visar ”Högst kvalitet på äldreboenden utan vinstkrav”

Forskarna bakom studien har jämfört fyra driftsformer för äldreboenden: Icke-vinstdrivande organisationer och stiftelser, privata bolag, börsnoterade bolag och riskkapitalbolag.

I studien, som omfattar 2 639 icke-kommunala äldreboenden i Sverige, undersöktes personaltäthet, tillgång till sjuksköterskor, personalens utbildningsnivå, boendenöjdhet, samt hur väl boendena uppdaterat sina handlingsplaner.

Variationerna är stora

Det visar sig i studien att icke-vinstdrivande organisationer överlag är bäst på äldreomsorg i Sverige. Dessa organisationer sysslar inte med vinstutdelning utan återinvesterar sitt ekonomiska överskott i verksamheten.

– Här ser vi högst personaltäthet, många sjuksköterskor, den till utbildning sett mest kompetenta omsorgspersonalen, och flest nöjda brukare, säger Rasmus Broms, statsvetare vid Göteborgs universitet.

Ser man till de vinstdrivande vårdföretagen är kvaliteten bäst på äldreboenden som drivs av privata bolag.

Dessa boenden utmärks av hög personaltäthet och personalen är generellt sett mer välutbildad jämfört med boenden som drivs av företag som är börsnoterade eller ägs av riskkapitalbolag.

Forskarna har i studien inte, på något ingående sätt, studerat kommunalt ägda äldreboenden. Dock tycker de sig se att kommunala äldreboenden kvalitetsmässigt hamnar någonstans mellan boenden drivna av icke-vinstdrivande organisationer och boenden som drivs av privata bolag.

– Våra analyser visar att icke-kommunala aktörer kan leverera välfärdstjänster av hög kvalitet men att det finns betydande variationer. Detta är värt att tänka på när man som kommun upphandlar driften av ett boende, säger Rasmus Broms.

Text: Göteborgs universitet och forskning.se

Vill du veta mer om studien: Provider Ownership and Indicators of Service Quality: Evidence from Swedish Residential Care Homes | Journal of Public Administration Research and Theory | Oxford Academic (oup.com)

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se