Telefonrådgivning:
010-175 50 56
(mån-fre 10-20, lör 10-12)

Årets första nummer av medlemstidningen DemensForum ute nu!

Nu är årets första nummer ute av vår medlemstidning DemensForum. Tidningen har gått ut till medlemmar och prenumeranter! I detta nummer kan du bland annat läsa om:

  • Intervju med Anna Tenje, Äldre- och omsorgsminister om varför förslaget på en särskild äldreomsorgslag lagts ned, samt information om hur regeringen avser att utveckla demensarbetet och stödet till sjuka och anhöriga.
  • Demensförbundet och Alzheimer Europe sätter press på politikerna.
  • Köping modellen – En modell för att höja kunskapsnivån hos personal i kommunen om livet med demens.
  • Demensvård eller vanvård i Dalarna – vi följer upp granskningen.
  • Senaste forskningen inom demenssjukdomar – kan AI förutse demenssjukdom?
  • Läsarbidrag: Vad händer i Demensförbundets föreningar.

Bli medlem i Demensförbundet och få medlemstidningen du också!

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se