Telefonrådgivning:
010-175 50 56
(mån-fre 10-20, lör 10-12)

11 miljoner för att öka kunskapen om demens

Regeringen satsar 11 miljoner kronor för att stärka kvaliteten i omsorgen om kvinnor och män med demenssjukdom. Satsningarna ska bidra till att öka kunskapen om demenssjukdomar hos personalen inom äldreomsorgen.

– Demens är en av Sveriges stora folksjukdomar. Regeringens satsningar syftar till att höja kunskapen om demenssjukdomar och stärka kvaliteten inom vården och omsorgen, säger socialminister Lena Hallengren.

Bland annat beviljas Svenskt Demenscentrum 6 miljoner kronor för utbildningsinsatser. Även BPSD-registret och Svenska Demensregistret får 2,5 miljoner kronor vardera.

Läs hela pressmeddelandet

Källa: Regeringskansliet

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se