Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Enkelt salivprov ger möjlighet att upptäcka Alzheimer i tidigt skede

Med hjälp av molekyler från hjärnan som kan mätas i saliv finns möjlighet att upptäcka förändringar som kan leda till Alzheimers eller Parkinsons sjukdom – långt innan personen får symtom. Det visar nyligen presenterad forskning vid Luleå tekniska universitet.

Nu föreslår forskare vid Luleå tekniska universitet en ny screeningmetod för tidig upptäckt av sjukdomarna. Genom ett enkelt salivprov kan molekyler som kommer från hjärnan analyseras. Metoden har potential att kunna ge en diagnos av sjukdomarna upp till 10 år innan de första symtomen visar sig.

Vaibhav Sharma, forskare i medicinsk teknik vid Luleå tekniska universitet.

– De här sjukdomarna påverkar livet väldigt mycket för många. Ett salivprov är en enkel metod som skulle kunna leda till tidig diagnos. Det ger möjligheten att sätta in tidiga åtgärder för individen och göra stor skillnad i deras liv.

Det ger också möjlighet att förstå sjukdomen bättre vilket kan leda till nya läkemedel, säger Vaibhav Sharma, postdoktor i medicinsk teknik vid Luleå tekniska universitet, och den vetenskapliga artikelns huvudförfattare.

Läs hela artikeln

Källa: Neurologi i Sverige


Demensförbundet har närmare 9 000 medlemmar i cirka 110 lokala föreningar som jobbar för att utveckla vården och omsorgen i hela landet. Vår organisation är öppen för alla – demenssjuka, närstående eller vem som helst som vill vara med och bidra till ett demensvänligt samhälle – välkommen du också!
Läs mer >>

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se