Telefonrådgivning0485 - 375 75

Aktuellt - Nyheter

Här kan du läsa våra senaste nyheter, läsa vad som skrivs om demens i media, förbundets evenemang och våra föreningars aktiviteter runt om i landet. Klicka på respektive flik här nedan.

Nya coronaregler för äldreboenden sågas

Demensförbundet har med stöd av många engagerade medlemmar vid flera tillfällen gett förslag på hur anhörigbesök på landets äldreboenden kan arrangeras på ett säkert sätt. Senast i en skrivelse till socialminister […]

Läs mer

Demensförbundet om inlåsning av demenssjuka på äldreboenden

Under coronapandemin har det framkommit att äldre demenssjuka har stängts in på sina rum för att hindra smittspridning. Det har anhöriga även vittnat om då de kontaktat Demensförbundets telefonrådgivning. – […]

Läs mer

12 steg för ett demensvänligt Sverige

Coronakrisen har blottlagt stora brister i vården och omsorgen
för alla människor som lever med demens.

Läs mer

Drottning Silvia i öppenhjärtlig intervju om demenssjukdom

Drottning Silvia berättar i sin första poddintervju öppet om sina tankar att via sin avlidna mor ha demenssjukdom i familjen. Drottningen intervjuas av Henrik Frenkel, journalist och grundare till bloggen […]

Läs mer

Besöksförbudet på äldreboenden upphör från och med 1 oktober

Det meddelade socialminister Lena Hallengren på regeringens pressträff idag. – Den minskande smittspridningen i samhället, de åtgärder som redan vidtagits ut i äldreomsorgens verksamheter, tillsammans med nya myndighetsföreskrifter och rekommendationer […]

Läs mer

Största satsningen någonsin på äldreomsorgen

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 att Sveriges kommuner får ett tillskott med 4 miljarder kronor årligen för att stärka äldreomsorgen, samtidigt som Äldreomsorgslyftet tillförs ytterligare 1,7 miljarder. Förslagen bygger […]

Läs mer

Besöksförbudet på äldreboenden förlängs till den 30 september

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att analysera om det tillfälliga besöksförbudet i särskilda boendeformer för äldre bör fortsätta att gälla framöver eller ersättas av ett annat typ av […]

Läs mer

Demensförbundet diskuterade besöksförbudet i TV4:s nyhetsmorgon

Den 25 augusti medverkade Demensförbundets ordförande Pär Rahmström i TV4:s nyhetsmorgon. Ämnet som diskuterades var det nu långvariga besöksförbudet på äldreboenden. Klicka här för att se inslaget i efterhand på […]

Läs mer

Kartläggning ska visa hur anhöriga påverkats av coronapandemin

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NkA) får 1 miljon kronor för att kartlägga hur anhöriga, anhörigstödspersonal och anhörigstödet påverkats av covid-19. NkA ska ge förslag på omedelbara och långsiktiga stödjande åtgärder under […]

Läs mer

Demensförbundet riktar stark kritik mot fortsatt besöksförbud

Sedan den 1 april råder besöksförbud på landets alla äldreboenden. En av dem som drabbats är Sven Forsling, 82, som har sin demenssjuka hustru på ett demensboende. – Över en dag […]

Läs mer
Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75