Telefonrådgivning0485 - 375 75

Aktuellt - Nyheter

Här kan du läsa våra senaste nyheter, läsa vad som skrivs om demens i media, förbundets evenemang och våra föreningars aktiviteter runt om i landet. Klicka på respektive flik här nedan.

Svenskar med Alzheimer ska få testa nytt möjligt läkemedel

Nu ska en antikropp testas i en stor internationell studie, bland annat vid flera svenska universitetssjukhus. Antikroppen har tagits fram av en forskargrupp ledd av professor Lars Lannfelt i Uppsala […]

Läs mer

Nästa steg i Äldreomsorgslyftet

Regeringen gav nyligen Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020 betala ut 462 miljoner kronor i statsbidrag till kommuner som en del av satsningen Äldreomsorgslyftet. Nu tar man nästa steg. Regeringen […]

Läs mer

Enkätstudie till personer med minnesproblem och deras anhöriga

Karolinska Institutet genomför en studie för att undersöka vilken information personer med demens eller lindrigare minnesproblem och deras anhöriga är intresserade av om hur dessa problem kan utvecklas i framtiden […]

Läs mer

Äldreomsorgslyftet: 10 000 nya tillsvidareanställningar på heltid i äldreomsorgen

Socialstyrelsen får i uppdrag att under 2020 betala ut 462 miljoner kronor i statsbidrag till kommuner som en del av satsningen Äldreomsorgslyftet. Pengarna ska göra det möjligt för anställda inom […]

Läs mer

#omsorgsrörelsen – ett upprop för äldreomsorgen

#omsorgsrörelsen är ett upprop som väcktes av Alzheimerfonden till följd av Covid-19 och de blickar som nu riktas mot äldreomsorgen. Demensförbundet är med och stöttar detta initiativ. Uppmärksamheten gör att […]

Läs mer

Debatt: Låt krisen bli startskottet för framtidens demensvård

Coronakrisen skapar mänskliga tragedier när smittan sprids på landets äldreboenden. Men mitt i allt elände ser vi också exempel där chefer och personal visar prov på god vilja och en […]

Läs mer

Stora satsningar på äldreomsorgen och vården under coronakrisen

Till följd av coronavirusets utbrott presenterar regeringen, Centerpartiet och Liberalerna idag nya åtgärder. Ett äldreomsorgslyft genomförs som innebär att anställda inom äldreomsorgen ska erbjudas betald utbildning på arbetstid. Det möjliggör […]

Läs mer

Demensomsorg för invandrare

Nordens Välfärdscenter har tagit fram en skrift med rubriken ”Demensomsorg för invandrare”. Skriften riktar sig till den som är verksam inom demensomsorg i ett nordiskt land, och dagligen möter personer […]

Läs mer

”Coronakrisen synliggör ovärdig syn på ålderdom”

DN debatt tar idag upp situationen inom äldreomsorgen och konsekvenserna av den nedrustning som Demensförbundet varnat för under många år. Vi måste hantera situationen idag på bästa sätt och lära inför […]

Läs mer

SKR vill isolera coronasmittade med demens

Det är svårt att skilja demenssjuka personer med covid-19 från friska på särskilda boenden. Nu vill Sveriges kommuner och regioner i en hemställan till regeringen ändra på smittskyddslagen för att […]

Läs mer
Bli medlem Ge en gåva Upp
0
Telefonrådgivning 0485 - 375 75