Telefonrådgivning0485 - 375 75

Webbinarium ”Covid-19 och äldreomsorgens organisering i tre nordiska länder”

KI’s resursgrupp för äldres hälsa under covid-19 bjuder in till ett webbinarium där framstående forskare från Norge, Danmark och Sverige presenterar och diskuterar Covid-19 pandemin i relation till äldreomsorgens organisering i respektive land.

Prof. Mia Vabø Oslo Storstadsuniversitet (Oslomet) Norge, prof. Tine Rostgaard Stockholms Universitet Sverige samt Roskilde Universitet, Danmark, prof. emeritus Marta Szebehely Stockholms Universitet Sverige modereras av Carin Lennartsson, docent, KI.

Hela programmet i KI-kalendern

WEBBINARIUM
Dag och tid: 10 November 10 kl. 11:30-13:15
Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/61182752103

VÄRD
Maria Eriksdotter
maria.eriksdotter@ki.se
Välkommen!

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75