Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Webbinar: Nya läkemedel mot Alzheimer – Hur går processen till vid rekommendation gällande nya läkemedel?

Vi vill bjuda in till ett webbinar på temat ”Nya läkemedel mot Alzheimer – Hur går processen till vid rekommendation gällande nya läkemedel? arrangerat av Demensförbundet den 19 mars, kl.18.00-18.45.

Till webbinaret bjuder vi in Åsa Rangert-Derolf, ordförande NT-rådet, samt Kristina Aggefors, koordinator NT-rådet för ett samtal om hur processen vid införande av nya läkemedel i Sverige ser ut.

Under webbinaret ges information NT-rådets uppdrag vid godkännande av nya läkemedel i Sverige. Under kvällen ges möjlighet att lyfta frågor. Vi ser fram emot ert deltagande.

Varmt välkomna!

Anmälan

Datum och tid: 19 mars, kl.18.00-18.45. Kostnadsfritt deltagande. Ingen föranmälan. Anslut via länken till Zoom: https://us06web.zoom.us/j/87520221059

Om NT-rådet

Rådet för nya terapier (NT-rådet) är en expertgrupp med representanter för Sveriges regioner. NT-rådet har mandat att ge rekommendationer till landets regioner om användning av vissa nya läkemedel, oftast sådana som används på sjukhus. NT-rådet beslutar om ett nytt läkemedel, eller en ny indikation för ett befintligt läkemedel, ska ingå i den nationella processen för ordnat införande, eller hanteras i respektive region. NT-rådet beslutar om rekommendationer grundat på den, av riksdagen beslutade, etiska plattformen för prioritering i hälso- och sjukvården.

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se