Telefonrådgivning:
010-175 50 56

”Vi har en lagstiftning som inte fungerar”

Det behövs nya regler för hur vården ska göra när personer, som själva inte kan fatta beslut, behöver livsviktig vård. Detta enligt Statens medicinsk-etiska råd, som har skickat en skrivelse till regeringen om det.

– Vi har en lagstiftning som inte fungerar. Hälso- och sjukvårdspersonal behöver dagligen ta ställning till vårdinsatser för vuxna patienter med bristande beslutsförmåga. Det kan vara medvetslösa, demenssjuka, personer som lider av allvarlig psykisk sjukdom eller som kanske har drabbats av stroke, säger rådets ordförande, Värmlands tidigare landshövding Kenneth Johansson.

Lyssna på inslaget

Källa: P4 Värmland

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se