Telefonrådgivning:
010-175 50 56
(mån-fre 10-20, lör 10-12)

Svårt att tidigt identifiera frontallobsdemens

Mellan 2007 och 2015 fick 56 665 personer i Sverige en demensdiagnos registrerad i Svenska demensregistret. Av dessa var majoriteten Alzheimer, och endast 843 frontallobsdemens. Frontallobsdemens utgjorde cirka 1,5 procent av alla demensdiagnoser.

Caroline Graff är professor i genetisk demensforskning vid Karolinska institutet och en av Sveriges främsta experter på frontallobsdemens. Att så få får diagnosen frontallobsdemens beror enligt Caroline inte så mycket på att sjukdomen är sällsynt, utan på att det råder en allmän okunskap om sjukdomen. Frontallobsdemensen är underdiagnostiserad, menar Caroline.

Jämfört med Alzheimer som först drabbar minnet förändrar frontallobsdemensen personligheten. Frontallobsdemens är också i högre grad ärftlig.

– Sjukdomen är ovanlig i hela världen. Därför har det varit svårt att studera vilka gener som gör en person sjuk. Men att det är yngre personer som drabbas talar för att genetiken snarare än livsstilen styr vem som drabbas. Jämfört med Alzheimer är frontallobsdemens oftare en ärftlig sjukdom, berättar Caroline.

Läs hela artikeln på DN:s hemsida

Källa: Dagens Nyheter

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se