Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Stora satsningar på äldreomsorgen och vården under coronakrisen

Till följd av coronavirusets utbrott presenterar regeringen, Centerpartiet och Liberalerna idag nya åtgärder. Ett äldreomsorgslyft genomförs som innebär att anställda inom äldreomsorgen ska erbjudas betald utbildning på arbetstid. Det möjliggör fler fasta anställningar.

Utbrottet av coronaviruset har påverkat den redan ansträngda bemanningen inom vård och omsorg, inte minst inom äldreomsorgen. Samtidigt har sysselsättningen minskat i många andra branscher till följd av varsel och uppsägningar. För att förbättra personalförsörjningen och göra det mer attraktivt att söka jobb inom äldreomsorgen ska ett äldreomsorgslyft genomföras som innebär att anställda inom äldreomsorgen ska erbjudas betald utbildning på arbetstid.

För dem som behöver det ska en anställning kunna kombineras med utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. Staten kommer att finansiera kostnaden för den tid den anställde är frånvarande på grund av studier. Satsningen omfattar 2,2 miljarder kronor under 2020 och 2021. Satsningen ligger i linje med det som presenterats av SKR och Kommunal där de bedömde att 10 000 personer skulle kunna omfattas.

Läs hela pressmeddelandet

Källa: Regeringskansliet

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se