Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Regeringen öppnar för isolering av demenssjuka

Demenssjuka personer med covid-19 isoleras på äldreboenden utan lagstöd. Tunga röster har länge ropat efter en lagändring och nu vill regeringen se över regelverket. ”Frågan om att kunna isolera äldre är verkligen inte enkel”, skriver socialminister Lena Hallengren (S).

Man på äldreboende

Diskussionen om isolering handlar främst om personer med demenssjukdom eftersom de dels kan ha ett vandringsbeteende, dels kan ha svårt att förstå att de riskerar att smitta andra när de är sjuka i covid-19.

En sådan isolering får enligt lagen endast göras på regioners vårdinrättningar, till exempel sjukhus. Trots det finns ändå exempel på äldreboenden som på eget bevåg isolerat och låst in demenssjuka för att förhindra smittspridning.

Redan förra våren krävdes en lagändring från Sveriges kommuner och regioner (SKR) om att isolering också bör kunna göras på kommunala äldreboenden, i höst föreslog Folkhälsomyndigheten samma sak och i december lyftes frågan även av coronakommissionen.

Socialminister Lena Hallengren vill inte ställa upp på en intervju. Hon lämnar i stället en skriftlig kommentar där hon öppnar för att se över regelverket i ”frågan om att det i vissa fall kan vara nödvändigt att isolera den som har en samhällsfarlig smitta”.

”Det är möjligt att göra i dag men bara i sjukvården där den rätta kompetensen finns. Här ser regeringen behov av en översyn av lagstiftningen”, skriver hon.

Men socialministern understryker att frågan är komplicerad. Och Demensförbundet menar att det är viktigt att personer ”inte bara låses in på sina rum utan tillsyn”.

– Det där är jättesvårt. Man kan behöva isolera, men det är viktigt att det sker på ett mänskligt sätt. Det grundläggande problemet är egentligen att det är för lite personal. Hade det funnits tillräckligt med personal hade detta nog inte varit ett lika stort problem, säger Pär Rahmström, ordförande för Demensförbundet.

Läs hela artikeln

Källa: TT

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se