Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Regeringen avsätter 8 miljoner för att stärka arbetet inom demensområdet

Regeringen beviljar Svenskt Demenscentrum (SDC) tre miljoner kronor till ett projekt som ska ge stöd till kommuner och regioner i arbetet med att åstadkomma en sömlös vård och omsorg genom hela sjukdomsförloppet för personer med kognitiv sjukdom som demens. Regeringen beviljar dessutom medel på fem miljoner kronor till de två nationella kvalitetsregisterna inom demensområdet, SveDem och BPSD.

– Demens är en av de stora folksjukdomarna och uppskattningsvis lever mellan 130 000 och 150 000 personer med en demenssjukdom i Sverige. Genom att vi avsätter 8 miljoner kronor till både demensregister och kommunernas förbättringsarbete kan arbetet med demens stärkas ytterligare. Regeringen stödjer kommunernas förbättringsarbete för att på lång sikt utveckla och förbättra vården och omsorgen för personer med demenssjukdom. En person med demenssjukdom har oftast behov av både vård och omsorg. Det finns många utmaningar i samverkan mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten, vilket ofta kan innebära svårigheter för den enskilde och vi hoppas med denna satsning överbrygga några av dem, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Läs hela pressmeddelandet från Socialdepartementet

Källa: Regeringskansliet/Socialdepartementet


 Demensförbundet har närmare 9 000 medlemmar i cirka 110 lokala föreningar som jobbar för att utveckla vården och omsorgen i hela landet. Vår organisation är öppen för alla – demenssjuka, närstående eller vem som helst som vill vara med och bidra till ett demensvänligt samhälle – välkommen du också!
Läs mer >>

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se