Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Pressmeddelande: Demensförbundet larmar om fortsatt tuffa besöksrestriktioner

Snäva besökstider, övervakade besök, visirtvång och förbud mot besök i privata lägenheter. Sedan besöksförbudet på landets äldreboenden upphörde den 1 oktober har Demensförbundets telefonrådgivare blivit nedringda av anhörigas som vittnar om fortsatt tuffa besöksrestriktioner. ”Det är inte tal om några rekommendationer, utan strikta regler helt i strid med Socialstyrelsens nya föreskrifter”, säger Carina Lindegren, vice ordförande i Demensförbundet.

Demensförbundet har länge varit en stark kritiker mot besöksförbudet som infördes på landets äldreboenden den 1 april. Lättnaden var stor bland medlemmarna när förbudet upphörde den 1 oktober, men genast kom larmen om fortsatta svårigheter för de anhöriga att träffa de träffa de boende.

– Det finns kommuner som trotsar de nya föreskrifterna med hänvisning till smittspridningen i samhället, men också kommuner och regioner som infört rekommendationer som starkt begränsar möjligheten till besök under acceptabla former, berättar Carina Lindegren, som fått ta emot många samtal från förtvivlade anhöriga under den senaste veckan. Hon berättar om anhöriga som hänvisats till särskilda besöksrum under strikt begränsade tider eller som övervakats av personal under besöket hemma i de äldres privata bostäder.

– Det är inte förenligt med Socialstyrelsens föreskrifter och tolkning av socialtjänstlagen att begränsa besöken på det här sättet, enligt vår bedömning. Nu måste regeringen och ansvariga myndigheter sätta ned foten och förklara vad som faktiskt gäller, säger Carina Lindegren.

Demensförbundet är också kritiskt till förslaget från Sveriges Kommuner och Regioner att regeringen ändrar lagstiftningen så att det blir möjligt att införa lokala och regionala besöksförbud på äldreboenden i områden när smittspridningen är stor.

– Visst är det viktigt att hindra att smittan kommer in på boendena. Men att skilja livskamrater och anhöriga från varandra i livets slutskede är omänskligt. Man måste kunna tänka pragmatisk och föra en dialog med de anhöriga för att arrangera besök under fungerande former.

Kontakt:
Carina Lindegren, vice ordförande i Demensförbundet
Tel: 070 566 25 52
carina.lindegren@demensforbundet.se

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se