Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Nya modeller kan räkna fram mer exakt risk för demens

Patienter som drabbats av MCI, en lindrig minnesstörning, tvingas ofta sväva i ovisshet om hur deras sjukdom ska utvecklas. Ungefär hälften får inom några år demenssjukdomar som Alzheimer – men hälften får det inte.

Läs mer på Neurologi i Sveriges hemsida

Källa: Örebro Universitet

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se