Telefonrådgivning:
010-175 50 56
(mån-fre 10-20, lör 10-12)

Norrtälje sjukhus testar mobilt sjukvårdsteam

Kontinuitet, ökad trygghet och högre livskvalitet för äldre med kroniska sjukdomar, det är målet med Norrtäljes nya satsning på mobila sjukhusteam. Här erbjuds patienten vård i hemmet av sjuksköterskor och specialistläkare inom geriatriken.

– Det mobila teamet kommer att bli sjukhusets förlängda arm. Teamet kan erbjuda lämpliga sjukvårdsåtgärder med både kontinuitet och trygghet i patientens hem istället för att patienten ska behöva åka till akuten, säger Jan Bergman, projektledare och klinikchef på medicinkliniken och geriatriska kliniken på Norrtälje sjukhus.

Projektet startar inledningsvis med ett team, som bemannas av sjuksköterska och specialistläkare från geriatrikkliniken på Norrtälje sjukhus. Teamet kommer också att kunna ta hjälp av övriga kompetenser, såsom undersköterska, arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut och kurator. Målet är att under året starta ytterligare ett team och då inkludera totalt 30 patienter, 15 patienter per team.

– Teamen ska ha en regelbunden kontakt med patienten och vid behov åka ut för att ge patienten vård i hemmet, samt kunna utföra direktinläggning till Norrtälje sjukhus om det skulle behövas, förklarar Jan Bergman.

Projektet kommer att pågå under 2020 och utvärderas löpande.

Läs hela artikeln

Källa: Norrtälje Sjukhus

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se