Telefonrådgivning:
010-175 50 56
(mån-fre 10-20, lör 10-12)

Nästa steg i Äldreomsorgslyftet

Regeringen gav nyligen Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020 betala ut 462 miljoner kronor i statsbidrag till kommuner som en del av satsningen Äldreomsorgslyftet. Nu tar man nästa steg.

Regeringen ger Skolverket och Folkbildningsrådet mandat att fördela medel för en utbyggnad av utbildningsplatser med inriktning mot vård och omsorg inför hösten.

Under 2020 satsar staten 54 miljoner kronor på regional yrkesinriktad vuxenutbildning inom äldreomsorg eller hälso- och sjukvård. Det innebär att cirka 10 000 personer kommer att kunna vara i utbildning i höst om de studerar på halvtid. Under 2020 finansierar staten platserna fullt ut och kommunerna kommer inte behöva bidra med egen finansiering.

Utöver detta satsar staten 50 miljoner kronor för utbyggnad av folkhögskolans yrkesutbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå. De nya utbildningsplatserna bör särskilt riktas mot yrken inom vård- och omsorg.

Läs hela pressmeddelandet

Källa: Regeringskansliet

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se