Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Lokalt MR diplom 2023 tilldelas Roslagens Demensförening

Vår lokala förening Roslagens Demensförening blev i år utnämnda vinnare av årets MR-diplom som delas ut av Norrtäljes FN-förening. Detta diplom är en utmärkelse för ett pågående arbetet att främja mänskliga rättigheter i Norrtälje kommun med omnejd och har delats ut årligen sedan 2012.

Sedan dess start har det lokala MR-diplomet delats ut till ”en person, grupp, förening eller organisation som under flera år har arbetat för frågor, som teoretiskt eller praktiskt har anknytning till eller direkt gäller mänskliga rättigheter”.

I år tilldelades Roslagens Demensförening diplomet med följande motivering:

”Roslagens Demensförening tilldelas 2023 års MR-diplom av Norrtälje FN-förening för sitt arbete med att stödja personer med en demenssjukdom och deras anhöriga. Demensföreningen verkar för att personer med demenssjukdom ska bemötas med empati och respekt. Föreningen arbetar även för att den fysiska och sociala miljön kring individer anpassas efter behov och att de anhöriga bemöts med förståelse.”

Förbundsordförande Liselotte Björk var på plats för att gratta vinnarna och kvällen avslutades med kaffe, goda samtal, delade erfarenheter, kunskapsutbyte och glada skratt.

På bilderna syns från vänster: Bosse Bergqvist, ordförande i Norrtäljes FN-förening, Evi-Britt Björck, ordförande i Roslagens Demensförening, Solbritt Öjemyr, kassör i Roslagens Demensförening och Liselotte Björk, förbundsordförande för Demensförbundet.

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se