Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Leqembi godkänt för behandling av Alzheimers sjukdom i Kina

Eisai meddelade i dag att läkemedlet Leqembi (lecanemab) godkänts i Kina för behandling av mild kognitiv störning (MCI) och mild demens till följd av Alzheimers sjukdom (en nyckelfaktor är den fas III-studie som kom i fjol och visade en 27-procentig minskning av Alzheimersymtom jämfört med placebo efter 18 månaders behandling). Kina är det tredje landet som beviljar läkemedlet efter USAs godkännande i juli 2023, samt Japans godkännande i september 2023. I december i Japan godkändes även riktlinjerna för läkemedlets användning av centralrådet för socialförsäkringsmedicin, ett rådgivande organ till Japans hälsoministerium (Ministry of Health, Labour and Welfare). Lanseringen, som planeras till den 20 december, gör Japan det till det andra landet efter USA där produkten blir tillgänglig på marknaden.

Läkemedelsbolaget Eisai förbereder nu lansering i Kina under kvartal tre 2024.

Källa: BioArctic AB

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se