Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Lagstiftningen LSS behöver ses över och säkerställas!

Att lagstiftningen LSS behöver ses över och säkerställas var vi alla överens om efter ett möte den 15 november med Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall. Mötet initierades av vår förbundsordförande Liselotte Björk och medverkande gjorde även Alexandra Frölinghaus, en av alla anhöriga som kämpar för att få rätt stöd till en närstående.

Under mötet med socialtjänstministern berättade Alexandra Frölinghaus om den kamp det innebär att få det stöd drabbade har rätt till. Personer med demenssjukdom under 65 år nekas allt för ofta beslut enligt LSS. Här lyftes nu bland annat flera av de konsekvenser som ett sådant beslut orsakar för både den med en diagnos och för de anhöriga.

Samverkan mellan olika departement är viktigt för att vårdkedjan ska fungera, nu ser vi fram emot en fortsatt dialog där Demensförbundet kan bidra med mycket erfarenhet och stor kompetens.

Vid mötet överlämnades ett dokument till Camilla Waltersson Grönvall där vi uppmärksammat flertalet punkter där vård- och omsorg idag brister och som vi anser behöver ses över inom en omedelbar framtid. Detta dokument hittar du länkat som en PDF här nedan.

Från vänster: Demensförbundets förbundsordförande Liselotte Björk, socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall, och Alexandra Frölinghaus.

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se