Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Kommunikation ABC – en ny webbutbildning

En ny webbutbildning har tagits fram i samarbete mellan Svenskt Demenscentrum och Centrum för demensforskning vid Linköpings universitet, i samverkan med Demensförbundet och med medel från Allmänna Arvsfonden.

Kommunikation ABC är en webbutbildning om personcentrerad kommunikation vid demenssjukdom. Utbildningen handlar om hur det är att leva med demenssjukdom och hur du kan stötta personen att få vara den hon/han vill vara, under hela sjukdomsförloppet.

Kommunikation ABC vänder sig till anhöriga, vård- och omsorgspersonal och andra som möter personer med demenssjukdom.

Kommunikation ABC är tillgänglig på Svenskt Demenscentrums utbildningsportal från och med september 2022. Där hittar du även Demens ABC och flera andra avgiftsfria webbutbildningar om demenssjukdom. Läs mer på demenscentrum.se/webbutbildningar


Demensförbundet har närmare 9 000 medlemmar i cirka 110 lokala föreningar som jobbar för att utveckla vården och omsorgen i hela landet. Vår organisation är öppen för alla – demenssjuka, närstående eller vem som helst som vill vara med och bidra till ett demensvänligt samhälle – välkommen du också!
Läs mer >>

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se