Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Kluven väntan på nya Alzheimerläkemedlet

Drabbade väntar på besked om läkemedlet lekanemab med både hopp och oro, säger Demensförbundets ordförande Liselotte Björk.

I flera decennier har forskare sökt efter behandlingar som kan bromsa eller bota Alzheimers sjukdom. Forskningen har varit kantad av misslyckanden. Men nu verkar det första läkemedlet som kan ge Alzheimerpatienter fler självständiga år till slut vara på väg.

Det handlar om den från början svenskutvecklade antikroppen lekanemab. Det japanska läkemedelsföretaget Eisai har redan fått villkorat godkännande av lekanemab i USA under namnet Leqembi. Företaget har även ansökt om fullt USA-godkännande, och i januari accepterade EU:s läkemedelsmyndighet EMA ansökan om marknadsgodkännande av lekanemab i EU.

– Det är väldigt hoppfullt att det äntligen kommer ett läkemedel som faktiskt kan bromsa försämringen. Men många patienter och anhöriga är samtidigt oroliga att det ändå ska komma för sent för just dem. Och många undrar också om samhället verkligen kommer att prioritera en behandling mot demenssjukdom, säger Liselotte Björk, ordförande i patient- och anhörigorganisationen Demensförbundet.

Hon berättar att förbundet fick en hel del telefonfrågor om lekanemab i vintras när Alzheimerläkemedlet var på löpsedlarna.

– Det var bland annat de som ringde och undrade om det gick att importera medicinen. Man vill göra allt för att få lite längre tid som frisk, säger Liselotte Björk.

Läs hela artikeln

Källa: lakemedelsvarlden.se


Demensförbundet har närmare 9 000 medlemmar i cirka 110 lokala föreningar som jobbar för att utveckla vården och omsorgen i hela landet. Vår organisation är öppen för alla – demenssjuka, närstående eller vem som helst som vill vara med och bidra till ett demensvänligt samhälle – välkommen du också!
Läs mer >>

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se