Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Karolinska söker deltagare till forskningsstudien ”Reflektioner kring covid-19-pandemin”

Vi vet från kontakt med patientföreningar och våra egna kliniska erfarenheter att personer med kognitiv svikt och demens är särskilt utsatta av samhällsförändringar.

På initiativ av forskare vid Karolinska Institutet genomförs nu en nationell studie som syftar till att undersöka den egna upplevelsen av rådande samhällsförändring; covid-19-pandemin. Målgruppen för studien är personer med kognitiv svikt och demens, eller med risk att utveckla demens. Studien syftar också till att undersöka hur närstående och sjukvårdspersonal upplever att patienter med kognitiv svikt och demens påverkas av pandemisituationen.

Deltagande i studien innebär att besvara en skriftlig enkät (ca 30–60 minuter) och/eller delta i en telefonintervju (ca 30 minuter).

Vi planerar att rekrytera upp till 200 personer totalt i denna studie. Svaren är anonyma och går inte att koppla till enskilda individer. Vi går ut brett, oavsett erfarenhet av covid-19, till närstående, personal och personer med kognitiv svikt och demens.

Vi hoppas att resultaten från studien ska kunna ge underlag för bättre rekommendationer, kommunikation och omhändertagande av personer med kognitiv svikt eller demenssjukdom vid eventuella framtida pandemi-situationer.

För att du ska kunna delta behöver vi skicka hem information och ett samtyckesformulär så att du kan samtycka till deltagande, innan du besvarar enkät eller blir intervjuad.

Om du är intresserad av att delta i studien kan du anmäla dig via mail:
nbn-3@nvs.ki.se

Välkommen att kontakta oss för mer information!

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se