Telefonrådgivning:010-175 50 56 Mail:radgivning@demensforbundet.se

Webbinarium: Omsorg för gamla föräldrar

31 augusti 2023


Omsorg för gamla föräldrar bland män och kvinnor i arbetsför ålder i Europa

Foto: Pexels

Medverkar göra bland annat Elsa Labbas (filosofie doktor i ekonomisk historia), Liselotte Björk, förbundsordförande Demensförbundet och Susanne Rolfner Suvanto, Nka.

Datum: Torsdag 31 augusti
Tid: 14-15:30
Plats: Digitalt via Zoom

Klicka här för anmälan

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
Mail: radgivning@demensforbundet.se