Telefonrådgivning:010-175 50 56 Mail:radgivning@demensforbundet.se

Linköpings demensförening bjuder in till caféträff

4 maj 2023 Lokalt


Alzheimerguiden, ett nytt digitalt stöd för personer med demenssjukdom. Där förmedlas individanpassad kunskap och erfarenheter från personer i en liknande livssituation. Eva-Lena Lundberg, Demensföreningen i Linköping.

Platsen: Anhörigcenter, Brigadgatan 14 A
Kontaktuppgifter: Anhörigcenter har tel. 013- 26 31 95 Mejl: anhorigcenter@linkoping.se eller demensforeningen.linkoping@gmail.com

Obs! Anmälan till Ulla Faleij, 070-522 71 28.

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
Mail: radgivning@demensforbundet.se