Telefonrådgivning:
010-175 50 56
(mån-fre 10-20, lör 10-12)

Linköpings demensförening bjuder in till Café Förgätmigej

7 december 2023 Lokalt


”Att leva ett gott liv med demenssjukdomar” Mikael Ludvigsson, läkare vid Medicinska – Geriatriska och Psykiatriska klinikerna i Linköping.

Dag och tid: 7 december kl. 16:30-18
Plats: Anhörigcenter, Brigadgatan 14 A
Kontaktuppgifter: Anhörigcenter har tel. 013-26 31 95
Mejl: anhorigcenter@linkoping.se eller demensforeningen.linkoping@gmail.com

Obs! Anmälan till Ulla Faleij, 070-522 71 28, minst 3 dagar innan caféträff!

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se