Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Lerums demensförening bjuder in till föreläsningar

21 september 2022 Lokalt


När glömska blir en sjukdom

Lerums bibliotek 21/9 kl 19. Brita Eklund, överläkare medicinkliniken Alingsås lasarett föreläser. Arrangör: Kultur och Bibliotek i samarbete med Demensföreningen och Anhörigstödet. Gratisbiljetter hämtas på Lerums bibliotek.

När glömska blir en sjukdom

Med anledning av internationella Alzheimerdagen 21 september inbjuder Demensföreningen Lerum i samarbete med Sektor stöd och omsorg till 1,5–2 timmar med fokus på kognitiv sjukdom, start kl. 14. Vilka är våra kognitiva färdigheter och vad är symtom på sjukdom? Hur går en utredning till vidmisstanke om demenssjukdom? Vilka olika demenssjukdomar finns det? Vilken behandling går det att få? Hur kan det se ut i framtiden? Brita Eklund, överläkare Medicinkliniken Alingsås lasarett, föreläser.

VÄLKOMMEN till Equmeniakyrkan i Floda Onsdagen den 21/9 kl 14.

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se